تبلیغات
مریم - احكام نماز آیات‏
کلیک کن ضرر نمی کنی

مریم

احكام نماز آیات‏ :[مذهبی , ]

احكام نماز آیات‏

س : نماز آیات چیست و علت شرعى وجوب آن كدام است؟


نماز آیات دو ركعت است كه هر ركعت آن پنج ركوع و دو سجده دارد و اسباب شرعى وجوب آن عبارت است از: كسوف خورشید و خسوف ماه، اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادى كه باعث ترس بیشتر مردم شود مانند بادهاى سیاه یا سرخ و یا زرد كه غیرعادى باشند؛ تاریكى شدید، فرو رفتن زمین و ریختن كوه، صیحه آسمانى و آتشى كه گاهى در آسمان ظاهر مى‏شود. در غیر از كسوف و خسوف و زلزله، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود، و حادثه‏اى كه ترس آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادرى گردد، اعتبار ندارد.


س : نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟


به چند صورت مى‏توان آن را بجا آورد:
صورت اول: بعد از نیت و تكبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به ركوع برود، سپس سر از ركوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به ركوع رود و باز سر از ركوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به ركوع رود و سپس سر از ركوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یك ركعت پنج ركوعى كه قبل از هر ركوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى ركعت دوم قیام كند و مانند ركعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.
صورت دوم: بعد از نیت و تكبیرةالاحرام، حمد و یك آیه از سوره‏اى را قرائت كرده و ركوع كند، سپس سر از ركوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به ركوع رود، و بعد سر از ركوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا ركوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏اى كه پیش از هر ركوع، یك آیه از آن را قرائت كرده، قبل از ركوع آخر تمام شود. سپس ركوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى ركعت دوم قیام نماید و حمد و آیه‏اى از یك سوره را بخواند و به ركوع برود و همین طور مانند ركعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر ركوعى به یك آیه از سوره‏اى اكتفا كند، نباید سوره حمد را بیش از یك مرتبه در اول آن ركعت بخواند.
صورت سوم: یكى از ركعتها را به یكى از دو صورت و ركعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد.
صورت چهارم: سوره‏اى را كه آیه‏اى از آن را در قیام پیش از ركوع اول خوانده، در قیام پیش از ركوع دوم یا سوم یا چهارم تكمیل نماید، كه در این صورت واجب است بعد از سربرداشتن از ركوع، سوره حمد را در قیام بعدى اعاده نموده و یك سوره یا آیه‏اى از آن را اگر پیش از ركوع سوم یا چهارم است، قرائت كند، و در این صورت واجب است كه آن سوره را تا قبل از ركوع پنجم به آخر برساند.


س : آیا وجوب نماز آیات اختصاص به كسانى دارد كه در شهر وقوع حادثه هستند و یا شامل همه مكلفینى كه از آن مطلع شده‏اند هر چند در آن شهر نباشندنیز مى‏شود؟


وجوب آن مختص كسانى است كه در شهر وقوع حادثه هستند و كسى هم كه در شهر متصل به شهرى كه حادثه در آن رخ داده، به طورى كه مانند یك شهر محسوب شوند، زندگى مى‏كند، حكم آنها را دارد.

نوشته شده در دوشنبه 11 مهر 1384 و 06:10 ق.ظ توسط امید

ویرایش شده در - و -Script Menu مرا بیاد بیاور آن زمان که ازمن نشانی نباشد

 

مرا بیاد بیاور آن زمان که ازمن نشانی نباشد

Script Menu